Grommen hoort bij de geluiden die honden kunnen maken.

Blaffen, piepen, hijgen, grommen, soms zelfs loeien. Ze horen in het rijtje van geluiden thuis en horen dus bij de hondentaal.

Bert wil niet dat zijn hond gromt.
Hij vindt dat zijn hond ‘gewoon’ niet mag grommen.
Hij meent dat het niet nodig is, dus vindt hij het niet goed.

Op mijn vraag of zijn hond het misschien wel eens nodig vindt om te grommen?
Kijkt hij mij verbaast aan.

De waarde van een grom

Ik merkte voor het eerst wat een grom waard is, tijdens het afdrogen van mijn eerste hond Erza.

We hadden lekker gewandeld, maar werden overvallen door een flinke bui en toen we binnen kwamen wilde ik haar lekker afdrogen. Dat deed ik dus ook.

Op een bepaald moment hoorde ik een duidelijke grom, ik stopte gelijk met droogwrijven en ik dacht: wat is er aan de hand?
Toen werd ik me ervan bewust dat ik enorm over Erza heen gebogen stond om haar achterpoten af te drogen. Dat deed ik anders altijd gehurkt, naast haar, maar ik had het ook koud in mijn natte kleding en ik wilde even opschieten.

Ik nam even wat afstand en hurkte alsnog om haar verder af te drogen, me bewust van mijn onhandige gedrag waar Erza me keurig op gewezen had.

Wat nou als ik haar geleerd had om niet te grommen?
Dan had ze zich op zijn minst zeer ongemakkelijk gevoeld tijdens dat afdrogen. En dat is natuurlijk niet hoe ik met haar om wil gaan.
Ik vind het mooi als de ander een grens aangeeft, zodat ik die kan respecteren.
Zo gaan we als mensen toch ook met elkaar om? Waarom dan niet met onze honden?

Welke risico’s lopen we als we honden afleren om te grommen?
Een grom is een waarschuwing,
een grom geeft aan dat er een grens bereikt is,
of dat er zelfs over die grens heen gegaan wordt.
Een grom geeft aan dat er meer ruimte nodig is.

Het belangrijkste risico

Honden die het grommen ‘afgeleerd’ hebben, zullen eerder bijten, dat is namelijk waar ze toe ‘gedwongen’ kunnen worden als ze niet mogen grommen.

Bert wil nog steeds niet dat zijn hond gromt.

Daarom stelt hij zichzelf de vraag; Wat vertelt deze grom mij?

Door dat te doen en te leren begrijpen wat zijn hond bedoelt, heeft hij meer oog voor zijn hond gekregen.

Het is niet zo dat deze hond met grote regelmaat tegen Bert gromde, maar de momenten waarop het gebeurde, maakte toch wel indruk op Bert.

Zijn hond bleef heel netjes zijn grens aangeven en gelukkig heeft Bert bijtijds ingezien op welke momenten hij zijn gedrag aan kan passen.

Kan je wel wat hulp gebruiken bij het beter leren begrijpen van jouw hond?

Of het nu gaat om grommen of andere gedragingen? Neem vrijblijvend contact met me op en we bespreken samen de mogelijkheden.

1