Disclaimer

Algemeen

Passie voor Honden | San van Doorn: Dé coach voor jou en je hond (KvK 54553245), hierna te noemen ‘Passie voor Honden’, verleent hierbij toegang tot de website www.decoachvoorjouenjehond.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Passie voor Honden’ en derden zijn aangeleverd. ‘Passie voor Honden’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Passie voor Honden’ zullen van persoon tot persoon verschillen.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Passie voor Honden’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Passie voor Honden’.

 

1