SPEURPLAN PRO

 

Ontwikkel je, samen met je hond, in 6 maanden tot een heus speur- en detectieteam!

Deze opleiding is geschikt voor diegene die meer willen dan af en toe met hun hond een spoortje lopen of een zoekactie uitvoeren.

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om alle acties zelfstandig op te zetten en uit te voeren waarbij je optimaal samenwerkt met je hond.

 

Met het Speurplan Pro werk je naar de volgende doelen toe:

Wat speuren betreft:

 

– het uitwerken van sporen in de bebouwde kom, het buitengebied en op bedrijventerreinen

 

– het hanteren van de juiste lijnvoering bij kruisingen, bochten, kuilen, heuvels en / of onverwachte situaties

 

– het uitwerken van sporen met een voor de hond bekende spoorloper

 

– het uitwerken van sporen met een voor de hond onbekende spoorloper

 

– het juist hanteren van de portofoon en correct portofoonverkeer

Wat detectiewerk betreft:

 

– de hond kunnen laten kennismaken met een specifieke geurbron

 

– een juiste opbouw van de geurherkenning door de hond kunnen begeleiden

 

– juiste lijnvoering waarbij de hond niet gehinderd of gestuurd wordt

 

– een specifieke geurbron terug kunnen vinden, zowel met bakjes en dakjes als in de natuurlijke omgeving

Wat speuren en detectiewerk betreft:

 

– samenwerken met de hond en juiste communicatie en begeleiding richting de hond

 

– het leren lezen van de hond; de hondentaal en lichaamstaal begrijpen

 

– het uitwerken van sporen waarop een of meer specifieke geurbronnen geplaatst zijn

 

– het beheersen en kunnen toepassen van de aangeboden theorie

 

PRAKTISCH

Het Speurplan Pro bestaat uit:

– 13 trainingen van maximaal 2 uur met 2 speurteams bestaande uit 1 hond en 1 begeleider

– oefeningen om in de tussenliggende weken zelf met de hond uit te voeren

– theorie in delen die in de loop van het Speurplan Pro aangeboden worden

– het terugkijken van gefilmde oefeningen als leermoment

– 1 eindtoets bestaande uit een praktisch en een theoretisch deel, dit duurt een dagdeel per speurteam

Het Speurplan Pro start met 2 speurteams die samen trainen, de trainingen worden in onderling overleg ingepland op doordeweekse dagen. De speurteams zorgen zelf voor een spoorloper, dat mogen wisselende personen zijn. 

De theorie wordt in meerdere delen aangeboden, per deel kunnen vragen gesteld worden. Vervolgens wordt de aangeboden theorie als bekend en toepasbaar verondersteld. 

Voor een intensiever programma kan het Speurplan Pro in een kwartaal in plaats van in een half jaar gevolgd worden. 

Je investering voor het complete Speurplan Pro, bestaande uit 13 trainingen, oefeningen, theorie, filmpjes en een eindtoets komen totaal op € 980,- per speurteam (inclusief BTW en materiaal).  

1